[Τ] Βιοχημική Μηχανική

#1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Η εκπαίδευση στα αντικείμενα της ανάλυσης, του σχεδιασμού, του ελέγχου και της βελτιστοποίησης βιοδιεργασιών. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται τα βασικά εργαλεία της χημικής μηχανικής στο σχεδιασμό και στη λειτουργία βιοαντιδραστήρων κυττάρων και ενζύμων.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος συνοψίζονται εντός του spoiler:
Spoiler: show
  • Κινητική ενζυμικών δράσεων. Σύνθετες ενζυμικές δράσεις. Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην κινητική των ενζυμικών δράσεων. Συστήματα ακινητοποιημένων ενζύμων.
  • Κινητικά μοντέλα κυτταρικής ανάπτυξης. Κινητική παραγωγής μεταβολικών προϊόντων. Ισοζύγια μάζας σε βιοαντιδραστήρες κυττάρων. Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην κινητική της κυτταρικής ανάπτυξης.
  • Συστήματα βιοαντιδραστήρων. Βιοαντιδραστήρες διαλείποντος, συνεχούς και ημιδιαλείποντος έργου. Βιοαντιδραστήρες εμβολικής ροής
  • Μεταφορά Ο2 σε Καλλιέργειες Κυττάρων. Διαλυτότητα του Ο2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Μεταφορά Ο2 σε Ζυμωτήρες. Απαίτηση των Κυττάρων σε Ο2. Προσδιορισμός kLα
  • Διατάξεις Μηχανικής Ανάδευσης. Πρότυπα και Μηχανισμοί Ανάμειξης. Προσδιορισμός Αποτελεσματικότητας της Ανάμειξης. Ενεργειακές Απαιτήσεις της Ανάδευσης
  • Θερμική Καταστροφή Μικροοργανισμών. Αποστείρωση Διαλείποντος και Συνεχούς έργου. Αποστείρωση με Διήθηση. Αποστείρωση Αέριων Ρευμάτων
  • Ετερογενείς Αντιδράσεις και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες. Στερεοί Βιοκαταλύτες. Περιοριστικά Φαινόμενα στην Κύρια Φάση του Ρευστού. Ακινητοποιημένα Ένζυμα. Αντίδραση στο Εσωτερικό Στερεού Βιοκαταλύτη. Άμβλυνση Περιορισμών λόγω Μεταφοράς Μάζας

Διδάσκοντες
Δ. Κέκος (Σ)- email: kekos AT chemeng DOT ntua DOT gr
Γ. Λυμπεράτος - email: lyberatos AT chemeng DOT ntua DOT gr

Οργάνωση Διδασκαλίας
Το μάθημα περιλαμβάνει 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες φροντιστηριακές ασκήσεις εβδομαδιαία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη (10:45-12:30, Κτ. Χ.-Μ. Αιθ. 31) και Πέμπτη (11:45-14:30, Κτ. Χ.-Μ. Αιθ. 29).

Εξετάσεις-Βαθμολογία
Ο βαθμός προκύπτει από προαιρετικές εξετάσεις προόδου (50%) (με ανοικτά βιβλία) και από την τελική εξέταση.

Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη βιβλιογραφία υπάρχει διάθεσιμη στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην αντίστοιχη κατηγορία.

Εξεταστέα ύλη

1) Γ. Λυμπεράτος: Μικρόβια
Ισοζύγια μάζας και στοιχειομετρία
Προσδιορισμός στοιχειομετρίας μικροβιακής αντίδρασης
Κινητική ανάπτυξης μικροβίων και μικροβιακών προϊόντων
Σχεδιασμός βιοαντιδραστήρων
Αερισμός, pH, θερμοκρασία και ανάδευση

Από τις διαφάνειες των παραδόσεων που βρίσκονται στο site του μαθήματος ή από το βιβλίο του κ. Λυμπεράτου "Εισαγωγή στη Βιοχημική Μηχανική".

2) Δ. Κέκος: Ένζυμα
Κινητική ενζυμικών δράσεων, Αντιδραστήρες, Ετερογενής Βιοκατάλυση, Ακινητοποιημένα ένζυμα

Από τις σημειώσεις που μοιράζονται (μπεζ βιβλίο εσωτερικών εκδόσεων) ή/και το βιβλίο: "Μηχανική Βιοδιεργασιών", Michael L. Shule, Fikret Kargi

Τελευταία ενημέρωση: 16/1/2015

Υλικό

#2
Θεωρία

Ασκήσεις

Εξετάσεις

Ιστοσελίδες

Σχετικά μαθήματα

Τι γίνεται σε άλλες σχολές

Στο forum...
Κλειδωμένο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης