Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοχημείας

#1
Συνοπτική περιγραφή μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος χωρίζεται σε τρεις κύριες θεματικές ενότητες.

Στην πρώτη παρουσιάζονται (Κεφάλαια 1-4):
 • Τα ευκαρυωτικά κύτταρα και τα οργανίδια τους, οι ομοιότητες και ποικιλότητες των ευκαρυωτικών και βακτηριακών κυττάρων, καθώς και οι πρότυποι οργανισμοί που χρησιμοποιούνται για την έρευνα βιολογικών προβλημάτων και εφαρμογών.
 • Πως τα κύτταρα χρησιμοποιούν ενέργεια, η οξέιδωση και η αναγωγή των μορίων, οι βασικές έννοιες της ενζυμικής κατάλυσης, η απελευθέρωση ελεύθερης ενέργειας και ο καθορισμός της κατεύθυνσης των χημικών αντιδράσεων καθώς και τα ενεργοποιημένα μόρια φορείς που συμμετέχουν σε βιοσυνθέσεις.
 • Πως τα κύτταρα αποκτούν ενέργεια από την αποδόμηση σακχάρων και λιπιδίων, πως ρυθμίζεται και ο οργανώνεται ο μεταβολισμός και υπό ποια μορφή αποθηκεύονται οι τροφές.

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 6-8 και 10 που πραγματεύονται:
 • Τη δομή και ιδιότητες του DNA, τον μηχανισμό της αντιγραφής του DNA, τις αλλαγές που υφίσταται το DNA από μεταλλάξεις και άλλες αιτίες, καθώς και τους μηχανισμούς της επιδιόρθωσής τους.
 • Την μεταγραφή του DNA σε RNA, τη συρραφή του RNA σε mRNA, το μηχανισμό σύνθεσης των πρωτεϊνών, καθώς και τον ρόλο του RNA στην προέλευση της ζωής ως μόριο πληροφορίας και ένζυμο.
 • Τεχνολογία του DNA: Περιγράφονται περιληπτικά οι μέθοδοι ανάλυσης της αλληλουχίας του DNA, μέθοδοι κλωνοποίησης του DNA, η δημιουργία βιβλιοθηκών DNA, η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης, μέθοδοι γενετικής μηχανικής, μεταλλαγμένοι οργανισμοί, διαγονιδιακά ζώα με ανασυνδυασμένα γονίδια καθώς και η δυνατότητα παραγωγής σπάνιων πρωτεϊνών.

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 11 έως 14 όπου περιγράφεται η δομή και λειτουργία των υπόλοιπων κυτταρικών στοιχείων:
 • Η δομή της λιπιδικής διπλοστοιβάδας των κυτταρικών μεμβρανών και οι μεμβρανικές πρωτεΐνες που ενσωματώνονται ή διαπερνούν τη μεμβράνη.
 • Η λειτουργία των μεμβρανών και η διαπερατότητά τους σε ιόντα και άλλα μόρια με ενεργό και παθητική μεταφορά, οι διάφοροι τύποι ιοντικών διαύλων και ο τρόπος που ελέγχονται και η δημιουργία του δυναμικού της μεμβράνης.
 • Περιγράφεται λεπτομερώς η δομή και η λειτουργία των μιτοχονδρίων και η παραγωγή ενέργειας κατά την οξειδωτική φωσφορυλίωση, η δομή των χλωροπλαστών και η παραγωγή ενέργειας κατά τη φωτοσύνθεση, καθώς και η προέλευση των μιτοχονδρίων και χλωροπλαστών.

Διδάσκοντες
Δ. Κέκος - email: kekos@chemeng.ntua.gr
Ε. Τόπακας - email: vtopakas@central.ntua.gr ή vtopakas@chemeng.ntua.gr -προσωπική ιστοσελίδα
Α. Δέτση- email: adetsi@chemeng.ntua.gr

Παλαιότεροι διδάσκοντες
 • Σ. Χαμηλάκης (2013-14)
 • Π. Χριστακόπουλος (έως 2011-12)

Οργάνωση διδασκαλίας
Θεωρία: 3 ώρες εβδομαδιαίως (ένα τρίωρο)

Το μάθημα χωρίζεται σε δυο ενότητες:
1. Βιοχημεία (διδάσκει η κ.Δέτση)
2. Κυτταρική Βιολογία (διδάσκουν ο κ. Κέκος και ο κ. Τόπακας)

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 το μάθημα πραγματοποιήθηκε σε δύο τμήματα. Μέχρι την πρώτη πρόοδο για το πρώτο μισό του τριώρου διδάσκει ο κ. Τόπακας το κομμάτι της Βιολογίας στο πρώτο τμήμα και η κα Δέτση το κομμάτι της βιοχημείας στο άλλο και στο δεύτερο μισό του τριώρου, η κα Δέτση το κομμάτι της βιοχημείας στο πρώτο τμήμα και ο κ. Τόπακας το κομμάτι της βιολογίας στο δεύτερο τμήμα. Μετά τη δεύτερη πρόοδο συνεχίζεται το ίδιο μοτίβο διδασκαλίας με τη διαφορά ότι αντί για την κα Δέτση, διδάσκει ο κ. Κέκος το δικό του κομμάτι της Βιολογίας.
Μέχρι και το 2014-15 υπήρχε ένα ενιαίο τμήμα διδασκαλίας.
Και οι τρεις διδάσκοντες συνοδεύουν το μάθημά τους από διαφάνειες οι οποίες αναρτώνται στον ιστότοπο του μαθήμτος στο mycourses.


Ύλη (για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18)
Από το βιβλίο "Βασικές αρχές κυτταρικής βιολογίας" - Alberts B. et al., 3η έκδοση :
 • Κεφ.1 - Εισαγωγή στα κύτταρα
 • Κεφ. 2 - Χημική σύσταση των κυττάρων (έως σ.100)
 • Κεφ. 3 - Ενέργεια, κατάλυση και βιοσύνθεση
 • Κεφ. 4 - Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών
 • Κεφ. 6 - Αντιγραφή, επιδιόρθωση και ανασυνδυασμός του DNA
 • Κεφ. 7 - Από το DNA στις πρωτεΐνες: πως διαβάζουν τα κύτταρα το γονιδίωμα
 • Κεφ. 8 - Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων
 • Κεφ. 11 - Δομή των μεμβρανών
 • Κεφ. 12 - Μεμβρανική μεταφορά (έως σ.502)
 • Κεφ.13 - Τα κύτταρα αποκτούν ενέργεια από τις τροφές
 • Κεφ.14 - Παραγωγή ενέργειας στα μιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες (έως σ.578)
Από το βιβλίο "Οργανική χημεία" - John McMurry:
 • Κεφ. 26 (26.1-26.7, 26.8 σελ. 1252-1258, 26.10-26.13)
 • Κεφ. 27 (27.1-27.3, 27.6-27.7, 27.13-27.15)

Αναλυτικότερα η ύλη των προόδων για τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη βρίσκεται εντός των spoilers
Spoiler: show
1η Πρόοδος
Η ύλη της προόδου θα καλύπτει τα κεφάλαια 1 και 6 από το βιβλίο «Βασικές αρχές Κυτταρικής Βιολογίας» του Alberts et al. (Τόπακας) και όλη την ύλη των σημειώσεων του κ. Χαμηλάκη.

2η Πρόοδος
Η ύλη της προόδου θα περιλαμβάνει τα κεφάλαια 3, 7, 8, 11, 12 (μέχρι σελ.504), 13 και 14 (μέχρι σελ. 587)


Αξιολόγηση- Βαθμολογία
Δίνεται η δυνατότητα εξέτασης δυο φορές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με δυο απαλλακτικές από την τελική εξέταση προόδους. Όποιος περνάει το μάθημα με τις δύο προόδους, δε μπορεί να δώσει κανονικά την τελική εξέταση. Για ''βελτίωση'' του βαθμού του, μπορεί να δώσει εξετάσεις μόνο στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο (και όχι και στην κανονική περίοδο). Τόσο οι πρόοδοι, όσο και η τελική εξέταση, γίνονται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις.

Συγγράμματα από το σύστημα του ΕυδόξουΤελευταία ενημέρωση: 14/9/2018

Τελευταία επεξεργασία από markont σε Παρ 14 Σεπ 2018, 4:26 pm, έχει επεξεργασθεί 5 φορές συνολικά.

Υλικό

#2

Αρχεία για τα οποία δεν δίνεται link υπάρχουν στο επόμενο post (scroll down a bit...).


Θεωρία
 • Βοηθητικές σημειώσεις & υλικό
  • DNA computers (Χριστακόπουλος)
 • Διαλέξεις παλαιότερων ετών
  • Σημειώσεις Βιοχημείας κ. Χαμηλάκη (ακ. έτος 2011-12)

Εξετάσεις

Ιστοσελίδες

Σχετικά μαθήματα

Τι γίνεται σε άλλες σχολές

Στο forum...
Τελευταία επεξεργασία από Antonyd σε Παρ 14 Σεπ 2018, 6:04 pm, έχει επεξεργασθεί 6 φορές συνολικά.

Αρχεία

#3
Τα παρακάτω αρχεία είχαν ανέβει στο παλιό σύστημα της "Βιβλιοθήκης" και έχουν ήδη αναφερθεί στο "Υλικό".
Δεν έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτήν τη δημοσίευση.
Κλειδωμένο

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

cron