Η αναζήτηση βρήκε 1 εγγραφή

Re: [4ο] Υπολογιστικές Μέθοδοι για μηχανικούς (2018-2019)

Θέματα 4ου τμήματος Ιούνιος 2019. Μπορεί να μην είναι σωστός ο τύπος της συνάρτησης, πάντως είναι τρίτου βαθμού και οι συντελεστές των x,x^2 διάφοροι του μηδενός.

Επιστροφή στην ειδική αναζήτηση